Your Next Move to the MASTERY

Wspieramy Cię na ścieżce do Mistrzostwa.

Towarzyszymy organizacjom w Zmianie, pomagając wdrożyć ją w zbalansowany i efektywny sposób. Wspieramy rozkwit liderów i zespołów, by mieli odwagę kroczyć własnymi ścieżkami, budując świat możliwości.

Pracując z Wami wykorzystujemy również doświadczenie płynące z naszej wieloletniej praktyki AIKIDO (japońskiej sztuki walki), przekładając jego wyjątkową filozofię na przywództwo oraz pozostałe aspekty życia.

Wierzymy, że drogą do Mistrzostwa jest kombinacja własnej głębokiej świadomości oraz prawdziwych i mocnych relacji z innymi.

Zapoznamy Cię z metodami, które pozwolą podnieść Twoją zawodową i życiową efektywność na następny poziom.


JAK CIĘ WSPIERAMY:

Lider

……………………………………..

Jesteś osobą odpowiedzialną za ludzi, za rezultaty, za Twój biznes. Tym kimś, kto jest punktem odniesienia i na którego wszyscy patrzą. Kimś ze wspaniałymi sukcesami na koncie i wciąż rozglądającym się za nowymi ścieżkami rozwoju.

Open-Mind Leadership (Przywództwo z Otwartym Umysłem) jest ścieżką równowagi pomiędzy “twardymi” i “miękkimi” aspektami zarządzania.

Zespół

……………………………….

Twój Zespół to grupa profesjonalistów. Utalentowani i zorientowani na rezultaty, stają w obliczu wyzwań związanych z rzeczywistością online, konfliktami, różnicami osobowości, zbytnim skupieniem na zadaniowości, nagłymi lub złożonymi zmianami i innymi codziennymi tematami.

Zbuduj prawdziwe połączenie w Twoim Zespole i sięgajcie razem po najwyższą efektywność.

Organizacja

……………………………………………………………………..

Czas zmian? Reorganizacja, zmiana kultury, połączenie z drugą firmą lub inne wydarzenie o dużym wpływie na Twoją Organizację. Chcesz, by Twoi ludzie rozumieli Twoją nową wizję i angażowali się w nią, utrzymując jednocześnie tempo i pozytywne podejście.

Jak wdrożyć zmiany w naprawdę zbalansowany i efektywny sposób?

Wnieś harmonię do Twojej Organizacji.


OTWARTE WARSZTATY:

kwiecień 2023
maj 2023
czerwiec 2023
lipiec 2023
wrzesień 2023
październik 2023
listopad 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!