Wsparcie Organizacji

Duże zmiany mają duży wpływ na Organizację.

Pomożemy Wam efektywniej przejść przez transformacje takie jak reorganizacja, zmiana kultury czy połączenie z drugą firmą.

Pracujemy w metodyce Organizational Development (OD) bazującej na systemowym podejściu do zmian.

JAK WDROŻYĆ ZMIANY W NAPRAWDĘ ZBALANSOWANY I EFEKTYWNY SPOSÓB?

Przy wdrażaniu dużych zmian w organizacji zwykle jest tak, że grupa ludzi dedykowana projektowi poświęca sporo czasu i wysiłku, by przygotować Zmianę – nowe struktury, stanowiska, reguły finansowe, procedury, cele, zasady. A następnie, w wybranym momencie, komunikuje to do całej organizacji. Nadchodzi “godzina zero” i od tego czasu jesteśmy w nowej rzeczywistości.
I czy to działa?
Cóż, niekoniecznie…

CO JEST WAŻNE?

Jest kilka kluczowych czynników, które determinują to, czy pracownicy rzeczywiście i z zaangażowaniem wejdą w „nowe”. Są to:

EMOCJE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ – niektórzy cieszą się ze zmiany, a inni patrzą na nią z obawą. Tak czy inaczej, wszyscy przechodzimy przez tzw. Cykl Zmiany, od początkowej dezorientacji i może nawet sprzeciwu, poprzez niepewność i obawy, do finalnej akceptacji nowej rzeczywistości. Wspomaganie tego procesu pozwala szybciej przejść przez Trudności do zaangażowania.

POCZUCIE BYCIA ISTOTNYM – aby Twoi ludzie byli gotowi podjąć wysiłek transformacji, muszą czuć się ważni w tym procesie oraz że są jego współwłaścicielami, a nie tylko ślepymi wykonawcami. Jak tego dokonać?

MIEJSCE NA SCEPTYCYZM – różne są głosy w Organizacji, bo różni są ludzie, prawda? Zwykle do dużych Zmian angażujemy głównie osoby o entuzjastycznym albo przynajmniej pozytywnym podejściu do tematu. To naturalne. Jednak tracimy wtedy dostęp do innego punktu widzenia. Paradoksalnie, stworzenie przestrzeni na głos sceptyków pozwoli efektywniej wprowadzić Zmianę.

INDYWIDUALNE KORZYŚCI – ciężko zaangażować się w zmianę, która ma być dla kogoś, a mi przyniesie tylko nowe obowiązki… Twoi ludzie muszą nie tylko rozumieć koncept Zmiany, ale przede wszystkim CZUĆ, że jest tam coś wartościowego i dla nich…

CZY BIERZESZ POD UWAGĘ TE CZYNNIKI?

WSPIERAMY WAS

w przygotowaniu wizji tego JAK chcecie przeprowadzić Zmianę
w przygotowaniu pracowników, menadżerów i zespołów do przejścia przez proces
towarzysząc i szkoląc podczas transformacji
w tworzeniu przestrzeni dla ważnego głosu sceptyków
w zapewnieniu bezpiecznej atmosfery dla zaistnienia emocji, obaw i nadziei towarzyszących nadchodzącemu „nowemu”
w budowaniu zaangażowania i poczucia wspólności w Waszej organizacji
w jak najszybszym dojściu do prawdziwej efektywności

„SAMI MUSIMY STAĆ SIĘ ZMIANĄ , DO KTÓREJ DĄŻYMY W ŚWIECIE” – GHANDI

Napisz do nas, by umówić się na spotkanie i znaleźć najlepsze dla Was rozwiązania.